viernes, 11 de marzo de 2011

conclusions i bibliografia

CONCLUSIONS
Segons els resultats que hem obtingut fen les enquestes i mirant els anuncis treiem com a resultat que cada persona, d’un matiex tema te diferents prespectives i opinios i cada pregunta que hem fet te uns resultats varians.Per exemple aquí tenim una opinio sobre una de les persones a qui li vam fer l`enquesta: si m’agrada veure els anuncis, trobu que de vegades es una manifestació artistica, en canvi una de les persones entrevistades opina que no li agraden massa perque ho troba una manera de erdre el temps.

BIBLIOGRAFIA
Pagines webs utilitzades:

resultats

Resultats:
Per cada pregunta que hem fet a la enquesta de respotes ràpides em fet una gráfica circular
que ens mostre la varietat de resultats.

metodologia i materials

Metodologia:
En el nostre treball utilitzarem el google docs per elaborar   el nostre informe, també utilitzarem l`exel per poder fer gràfiques amb els resultats de les enquestes que hem formulat i farem servir el power point per fer la presentació que haurem de realitzar.
Materials :
Ordinador Macbook, Windows
programes com l’excel, word o el power point.
Anuncis de televisio i moda.

objectius

  • Saber els diferents punts de vista en que es veu la publicitat
  • Saber si la gent entén les conseqüencies que poden produir el estereotips
Per aixó hem preparat unes enquestes.

Introducció

Introducció:
La publicitat és una eina, particular particular destinada obsolutament a la comunicació especifíca i la seva finalitat és fer néixer al mateix temps la demanda coma resposta de un nou producte.Els estereotips de bellesa en són un bon exemple de les milituds de regles absurdes de les quals els anuncis estan repletesi le no cumplir aquest requisits estilístics pot con lleure al tencament social i aixo prommure moltes enfermetats relacionades amb transtorns alimenticis som poden ser, la bulímia,la anòrexia etc.

viernes, 26 de noviembre de 2010

CONCEPTES

La publicitat és una eina econòmica particular, ja que està destinada absolutament a la comunicació específica i té com a finalitat no sols proposar un producte com a resposta d’una demanda, sinó fer néixer al mateix temps la demanda com a resposta a un nou producte.
Els estereotips de bellesa són un bon exemple d’aquesta multitud de regles implícites de la societat que es transmeten durant el llarg període de socialització primària i que continuen essent transmeses per les diferents instàncies de socialització que l’individu adult recorre al llarg de la seva trajectòria.
El no respecte a aquestes regles, encara que siguin implícites, pot comportar l’exclusió del transgressor del grup social al qual pertany. Si la dona no se sotmet i no s’assembla a l’estereotip vinculat, pot patir processos d’exclusió per part dels altres i, com a conseqüència, poden aparèixer importants sentiments de culpabilitat. Per exemple, en una societat on estar prim es torna una norma implícita que cal respectar, no estar-ho pot portar a una posició d’exclusió.
La funció primordial de la socialització és crear una societat homogènia i conformista.
Les conseqüències d’aquest nou estereotip femení poden arribar a ser extremes. En la societat occidental han aparegut noves malalties psicològiques greus. L’anorèxia i la bulímia són exemples d’aquestes noves malalties nascudes per la importància creixent que prenen aquestes noves normes implícites de bellesa i de feminitat en la societat del segle xxi.

Ja hem acabta les enquestes, ara les pasarem al curs de primer A, quan acavem les enquestes a aquest sector de edat pasarem a fer-les a altres edats i persones mès grans i aqui pujem la enquesta per qui la vulgui fer :ENQUESTA SOBRE LA PUBLICITAT

DADES PERSONALS

SEXE                     HOME          DONA
EDAT                    11-20          21-30          31-40          41-50          51-60          > 60
PROFESSIÓ           ESTUDIANT                  AUTÒNOM           TREBALLADOR PER A TERCERS
                            TIPUS _________________________________________________________
VIVENDA              CASA UNIFAMILIAR                PIS              ALTRES _______________________
LOCALITAT           DOSRIUS         MARESME         ALTRES __________________________________
ESTUDIS               PRIMARIS         SECUNDARIS                SUPERIORS


CONTINGUT DE L’ENQUESTA


1.-Dones la mateixa importància als anuncis de televisió, Internet i diaris?

a)si
b)no
c)depen

2.-Creus que emeten els anuncis segons el seu contingut a diferents horaris?
a)si
b)no
c)depen


3.-Creus que la publicitat influeix al culte al cos?
a)si
b)no
c)depen


4.-Trobes normal que facin servir "top models" pels anuncis de bellesa?
a)si
b)no
c)mès igual


5.-Creus que molts dels transtorns alimenticis es donen aterme per influencia dels anuncis?
a)si
b)no
c)depen


6.-quins anuncis influeixen al culte al cos?
a) colonies
b)maquillatge
c)roba

7.-Quines persones haurien de fer els anuncis?
a)gent normal,amb talles normals
b)top models
c)altres

8.-influeix la persoan que anuncia el producte a l`hotra de compar-lo
a)si
b)no
c)depen

9.-La publicitat afectya dire tament al culte al cos?
a)si
b)no

10.-Creus que haurien de canviar la tematica dels anuincis de cotxe de luxe que es sempre anunciat per homes i les dones sempre anuncian productes de neteja?
a)si
b)no
c)per mi no te importancia

11. Què es per vostè la publicitat?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


12. Observa als mitjans anuncis publicitaris?

___________________________________________.

13. Li agrada que apareguin anuncis publicitaris als mitjans de comunicació?

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

14. Considera la publicitat d'avui en dia com a agressiva i que intenta convèncer de totes totes al consumidor?

____________________________________________________________________________________________________________.

15. Quins dels objectius considera vostè com al més important en la transmissió de la informació de la publicitat en els mitjans de comunicació?

a)     Només guanyar diners.
b) Vendre el producte.
c) Satisfer les necessitats de les persones.
d) Posseu d'altres

6. Considera que la publicitat ha perdut el seu ideari original per un de més comercial?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.